Global Organic Textil Standard (Gots) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både ekologiska och sociala krav. Märkningen ser till hela produktionskedjan, d.v.s. odling, beredning och tillverkning av färdiga plagg. Kraven omfattar stränga regler för kemikalieanvändning i odling och beredning och ställer dessutom krav på arbetsmiljön och sociala rättigheter för de som arbetar i de olika leden. Det får inte finnas några hälsoskadliga ämnen i de färdiga textilprodukterna och de måste även uppfylla särskilda kvalitetskrav när det gäller tvättäkthet, krymping och slitage. GOTS-certifierade produkter garanterar att minst 70%, men oftast över 95% av materialet består av ekologiskt certifierade fibrer. Märkningen gäller för alla typer av naturfiberprodukter, garn, tyg och kläder och omfattar även förpackningsmaterial. 
Källa: GOTS 


Ecolable är EU-ländernas gemensamma miljömärkning vilken lyfter fram produkter med minskad påverkan på miljön under hela livscykeln. EU-blomman har två olika märkningar av textilier varav den ena (märkt "organic") innebär att minst 95% av bomullen i produkten är ekologiskt odlad och den andra (utan organic-märkning) inte tar hänsyn till odlingen av växtfibern. För båda sorterna ställs dock stränga krav när det gäller utsläppen till luft och vatten från fabrikerna och användningen av hälsa- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen. Det får inte finnas några rester av miljö- eller hälsofarliga kemikalier i den färdiga produkten. Textilen testas också för att kontrollera att den är slittålig och klarar tvätt och torkning utan att krympa mer än normal och att färgerna inte bleks av ljus och vanligt tvättmedel. 
Källa: EU-Blomman OEKO-TEX Standard är en världsomfattande hälsomärkning för textila varor. Märket garanterar att slutprodukten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem. Alla produkter märkta med OEKO-TEX har genomgått omfattande tester för att säkerställa att inga hälsofarliga kemikalier finns kvar i produkten. Certifieringen finns i två olika grader där nummer 100 är den svagare sorten utan krav på miljövänlig produktion eller arbetsvillkor medan 1000 inte tillåter användning av miljöskadliga hjälpmedel och färgämnen under själva produktionen. OEKO-TEX 1000 omfattar även krav om energieffektivisering i hela kedjan och vissa regler kring arbetsvillkor. OEKO-TEX ställer inga krav på ekologiskt odlade fibrer.  Källa: OEKO-TEXuni logo ekologieko är vår egen märkning för varor tillverkade i ekologisk eller återbrukad bomull av små enskilda producenter som saknar tredjepartscertifiering. Detta betyder att varumärket tillverkar sina produkter I återanvända tyger eller underrättat oss om att bomullen kommer från ekologiska odlingar och att de på egen väg kontrollerat detta med fabriken, men att man inte har tagit sig igenom hela certifieringsprocessen. Skälen till det kan vara ekonomiska likväl som brister i ledet från gröda till färdig produkt. Med andra ord är detta inte en garanti för att hela produktionskedjan är ekologisk, men ett tecken på att man är på väg i rätt riktning. Detta är vårt sätt att uppmuntra även de minsta tillverkarna att ta de hållbara steg de kan, med förhoppning om att även de ska nå fram till en miljöauktoriserad produktion med tiden. 


Ecocert är ett oberoende certifieringsorgan från Frankrike för ekologiskt jordbruk och hudvårdsprodukter. De granskar hela ledet, d.v.s. produktinnehåll, produktion, förpackningar och texter – från production till kund. Två typer av certifieringar för hudvårdsprodukter utförs. Natural Cosmetic betyder att produkten måste bestå av minst 95% naturliga ingredienser. Produkter märkta med Organic Cosmetic ska dessutom innehålla ämnen som är utvärderade av Ecocert med hänsyn till giftighet och nedbrytbarhet. Växtingredienserna måste till minst 95% vara ekologiskt odlade. Vatten räknas inte som en ekologisk produkt och eftersom hudvårdsprodukter till stor del innehåller vatten blir slutsumman att minst 10% av det totala innehållet måste vara ekologiskt. Den totala mängden ekologiskt innehåll hänger alltså ihop med hur stor del av produkten som är vatten och hur stor del som är odlad växtingrediens. 
Källa: Ecocert

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar I skogen samt urbefolkningars rättigheter. FSC:s märke visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC certifierad skog. Det gör att du kan känna dig trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt. 
Källa: FSC

 

Läs mer om hållbar konsumtion och certifieringar på Stilmedveten